ZATWIERDZONE NA XXII ZJEŹDZIE ODDZIAŁU SKŁADKI W BYDGOSKIM ODDZIALE TERENOWYM PZK Składki członkowskie w 2017 r.

 

 

wpisowe dla nowych członków ZG 10,- = 10 zł

składka czł. nadzwycz. /SWL/ ZG 20,- + Oddział 20,- = 40 zł

składka członka zwyczajnego od 71 roku życia ZG 60,- + Oddział 20,- = 80 zł

składka członka zwyczajnego ZG 90,- + Oddział 40,- = 130 zł

składka ulgowa dla czł. zwyczajnego do lat 20 lub uczącego się do lat 26 ZG 20,- + Oddział 10,- = 30 zł

składka dla członka wspomagającego ZG 10,- + Oddział 10,- = 20 zł

opłata za wydanie licencji SWL 25,- = 25 zł

 

 

Składki najlepiej opłacić jednorazowo, za cały rok w terminie do 14 stycznia. Można też opłacać w dwóch ratach:

w terminach do 14 stycznia i do 14 lipca. Wpłaty na konto: 33 2030 0045 1110 0000 0409 9410 BYDGOSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW UL. MODRZEWIOWA 25 85-635 BYDGOSZCZ (w banku: BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Bydgoszczy; ul. Gdańska 16; 85-006 Bydgoszcz.


Do pobrania zamieszczamy druki i formularze dla nadawców i nasłuchowców.

 

NADAWCY

  kserokopia licencji
  kserokopia swiadectwa operatorskiego
  kserokopia dowodu opłat
   deklaracja członkowska                  pdf
  informacja członka PZK                  pdf

 

Nasłuchowcy

  kserokopia dowodu opłat                  
  wniosek o licencje SWL                  pdf
   deklaracja członkowska                  pdf
  informacja członka PZK SWL           pdf