Składki członkowskie za 2021 rok nie ulegają zmianie.

 

ZATWIERDZONE NA XXII ZJEŹDZIE ODDZIAŁU SKŁADKI W BYDGOSKIM ODDZIALE TERENOWYM PZK.

 

(Podniesiono składkę dla ZG PZK uchwałą nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 r.)

-> LINK

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy. Bardzo prosimy, aby składkę członkowską wpłacać zgodnie z wymogami "Regulaminu opłacani składek PZK" W §12 mówi on wyraźnie, jak powinien być wypełniony dokument wpłaty. Dla przypomnienia cytuję ten paragraf w całości:

 

"Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty na rachunek bankowy lub dowód wpłaty gotówki - KP do kasy OT PZK, zawierające w tytule wpłaty co najmniej :

- imię i nazwisko osoby,której składka dotyczy,

- znak wywoławczy, osoby której składka dotyczy,

- tytuł opłacanej składki i jej rodzaj (np. składka oddziałowa i członkowska, ulgowa, itp.),

- wskazanie okresu za jaki składka została uiszczona (np. rok ..., I półrocze roku  ..., II rata składki za  rok....)."

 

W imieniu zarządu Oddziału proszę o przestrzeganie tych wymogów - ułatwi to identyfikację składek i ich księgowanie.

 

Piotr Eichler SP2LQP, Sekretarz OT04

 

 

 

wpisowe dla nowych członków ZG  0,- =  0 zł

 

składka czł. nadzwycz. /SWL/ ZG 30,- + Oddział 20,- = 50 zł

 

składka członka zwyczajnego od 71 roku życia ZG 90,- + Oddział 20,- = 110 zł

 

składka członka zwyczajnego ZG 120,- + Oddział 40,- = 160 zł

 

składka ulgowa dla czł. zwyczajnego do lat 20 lub uczącego się do lat 26 ZG 30,- + Oddział 10,- = 40 zł

 

składka dla członka wspomagającego ZG 20,- + Oddział 10,- = 30 zł

 

wydanie licencji SWL przez ZO - bezpłatnie 

 

 

Składki najlepiej opłacić jednorazowo, za cały rok w terminie do 14 stycznia. Można też opłacać w dwóch ratach:

w terminach do 14 stycznia i do 14 lipca. Wpłaty na konto: 50114010100000353348001005 BYDGOSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW UL. MODRZEWIOWA 25 85-635 BYDGOSZCZ (w MBank)


Do pobrania zamieszczamy druki i formularze dla nadawców i nasłuchowców.

 

NADAWCY

 kserokopia licencji

 
 kserokopia świadectwa operatorskiego  
 kserokopia dowodu opłat
 deklaracja członkowska                  pdf
 informacja członka PZK                  pdf

 

Nasłuchowcy

 kserokopia dowodu opłat                    
 wniosek o licencje SWL                  pdf  
 deklaracja członkowska                  pdf
 informacja członka PZK SWL           pdf