Informujemy Koleżanki i Kolegów, że termin oddziałowego spotkania opłatkowo - noworocznego został ustalony 15 grudnia 2018 r.

 

Spotykamy się w restauracji "Leśna" o godz. 16:00. Koszt uczestnictwa od osoby 72,00 zł. Tak jak miało to miejsce wcześniej, koledzy-seniorzy z naszego Oddziału (opłacający składkę PZK dla osób, które ukończyły 71 rok życia) za udział w spotkaniu nie ponoszą opłaty. Na menu składa się danie obiadowe i zimny bufet. Jesteśmy na tzw. małej sali, która spokojnie pomieści 40 osób.

 

Zgłoszenia uczestników i wpłat można dokonywać w Oddziale w każdy wtorek w godz. 15:30 do 17:30. W sprawie wpłat również kontakt z prezesem OT Witoldem Błasiakiem SP2JBJ tel. 695 140 355

W imieniu zarządu Oddziału Piotr Eichler SP2LQP, sekretarz Oddziału

 

ZATWIERDZONE NA XXII ZJEŹDZIE ODDZIAŁU SKŁADKI W BYDGOSKIM ODDZIALE TERENOWYM PZK Składki członkowskie w 2019 r.

(Podniesiono składkę dla ZG PZK uchwałą nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 r.)

-> LINK

 

wpisowe dla nowych członków ZG  0,- =  0 zł

 

składka czł. nadzwycz. /SWL/ ZG 30,- + Oddział 20,- = 50 zł

 

składka członka zwyczajnego od 71 roku życia ZG 90,- + Oddział 20,- = 110 zł

 

składka członka zwyczajnego ZG 120,- + Oddział 40,- = 160 zł

 

składka ulgowa dla czł. zwyczajnego do lat 20 lub uczącego się do lat 26 ZG 30,- + Oddział 10,- = 40 zł

 

składka dla członka wspomagającego ZG 20,- + Oddział 10,- = 30 zł

 

wydanie licencji SWL przez ZO - bezpłatnie 

 

 

Składki najlepiej opłacić jednorazowo, za cały rok w terminie do 14 stycznia. Można też opłacać w dwóch ratach:

w terminach do 14 stycznia i do 14 lipca. Wpłaty na konto: 50114010100000353348001005 BYDGOSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW UL. MODRZEWIOWA 25 85-635 BYDGOSZCZ (w MBank)


Do pobrania zamieszczamy druki i formularze dla nadawców i nasłuchowców.

 

NADAWCY

  kserokopia licencji  
  kserokopia swiadectwa operatorskiego  
  kserokopia dowodu opłat
   deklaracja członkowska                  pdf
  informacja członka PZK                  pdf

 

Nasłuchowcy

  kserokopia dowodu opłat                    
  wniosek o licencje SWL                  pdf  
   deklaracja członkowska                  pdf
  informacja członka PZK SWL           pdf