Opiszemy swoją histrorię powstania klubu i zmiany miejsc bazowania