Zawody

Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia


O r g a n i z u j e


ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE O „PUCHAR” BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA


REGULAMIN
1. Celem organizowania Zawodów jest promocja Miasta Jarosławia oraz złożenie hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku.
2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych SP – udział stacji zagranicznych mile widziany.
3. Zawody odbędą się w dniu 12 marca 2017 roku (niedziela) od godz. 600 do 700 czasu UTC – od 700 do 800 czasu lokalnego.
4. Pasmo 3,5 MHz – SSB - Moc do 100 W.

5. Punktacja:
a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora SP 8PEF- 20 pkt.
b) za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem "Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia" - 10 pkt.
c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi "Dyplom Jarosław" - 5 pkt.
d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i klubowymi - 1 pkt
UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez możliwości ich
łączenia.
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom "Jarosław" podają dodatkowo numer posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.
Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta Jarosławia podają ponadto w raporcie punkty do Dyplomu „Jarosław”: np. 59/001/JA + 2 pkt. do dyplomu „JAROSŁAW”

7. Klasyfikacja.
a) radiostacje indywidualne – posiadacze Medalu i dyplomu „JAROSŁAW”
b) pozostałe radiostacje indywidualne.
c) radiostacje Klubowe.
d) radiostacje zagraniczne
e) najaktywniejsza radiostacja organizatora.
8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
9. Nagrody:
a) za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – „PUCHAR” lub okolicznościowy „GRAWERTON”.
b) za zajęcie od I-go do IIIgo miejsca w każdej grupie - DYPLOM.
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i
podane do wiadomości w środkach przekazu PZK a Puchary i Dyplomy wręczone
zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do
uczestników zawodów.
2
11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 18 marca 2017 r czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać: adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji wraz z punktacją, datę i czas łączności raport nadany i odebrany.
12. Zestawienie należy przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną zostanie zawsze potwierdzone przez organizatora zawodów.
13.Decyzje Komisji są ostateczne.

14.Komisja w składzie:
Przewodniczący - SP 8 AUP
Członkowie: - SP 8 IE
- SP 8 IQQ
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "Jarosław" - otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości 10 zł a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do zestawienia z udziału w zawodach.
VY - 73!

Regulamin Dyplomu "JAROSŁAW"
I. Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.
II. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi krótkofalowcami
indywidualnymi , oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi pracującymi z terenu miasta Jarosławia.
III. Pasma i emisje dowolne.
IV. Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 pkt.
V. Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.
VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP 8 PEF
VII Wymagania: Stacje SP - 10 pkt. ; EU – 5 pkt. ; DX – 3 pkt.
VIII. Zgłoszenia potwierdzone przez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatę należy wysłać na adres: Klub Łączności SP 8 PEF, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 z dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty "Dyplom Jarosław".

Organizatorzy